Kerkenraad

Hervormde Gemeente wijk Dorp

Predikant

Van oktober 2019 tot aan zijn emeritaat (pensioen) in september 2022 was Ds Jac. Jongejan full-time als predikant verbonden aan onze gemeente. Aansluitend dient hij tot op heden de gemeente in deeltijd, totdat we een nieuwe predikant mogen bevestigen. 

Pastorale zorg

Ouderlingen

Ouderlingen dragen als lid van de kerkenraad verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap en zorgen ervoor  dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.Samen met de predikanten is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

Verdeling pastorale zorg

Voor de gemeenteleden is de verdeling die we hanteren gebaseerd op uw achternaam. Ongeacht waar u woont. Van alle mensen die volgens het kerkelijk bureau bij wijk Dorp horen hebben we vier secties volgens de volgende beginletters van achternamen:

A t/m G

Rinske Snoei
06-29733771
mail

H t/m L

Janneke Bruggeman
mail

M t/m Sn

Kees de Mol
mail

So t/m Z

Vacant

Rinske Snoei

Ouderling

Mail: rsnoei@hervormdambacht.nl
Telefoonnummer: 06-2973377

Janneke Bruggeman

Ouderling

Mail:
jbruggemanlos@hervormdambacht.nl

Kees de Mol 

Ouderling

Mail: kdmol@hervormdambacht.nl

Wijkteams

Vanaf januari 2021 wordt de pastorale zorg uitgebreid door de inzet van wijkteams.Een wijkteam bestaat uit een van de hiervoor genoemde ouderlingen, een van de diakenen en enkele gemeenteleden die zich beschikbaar hebben gesteld als wijkmedewerker. Deze wijkmedewerkers hebben dezelfde belofte van geheimhouding afgelegd als die is uitgesproken door ambtsdragers. Dankzij de inzet van deze wijkteams hopen we gemeenteleden meer persoonlijke aandacht te kunnen geven.
 
De invulling van de wijkteams is als volgt:

Jeugdouderlingen

Hieronder vindt u de mensen die het werk met en voor de kinderen en jongeren in de gemeente op zich hebben genomen.  Ambassadeurs van de jongeren en kinderen binnen de Dorpskerk: 

Coen van Beek 

Jeugdouderling

Mail: cvbeek@hervormdambacht.nl

Ester Schenkel

Jeugdouderling

Mail: eschenkel@hervormdambacht.nl

Scriba

Centraal aanspreekpunt van de gemeente en de kerkenraad is onze scriba.

Wim Kolthof

Scriba

Mail: wkolthof@hervormdambacht.nl

Evangelisatieouderling

William Lagendijk

Evangelisatieouderling

Mail: wlagendijk@hervormdambacht.nl

Diakenen

Diakenen zijn over het algemeen helpers en doeners met een open oog voor kwetsbare mensen. Voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Zij geven de kerk handen en voeten door in en buiten de kerk te helpen waar nodig.

Adriaan Stout

Diaken

Mail: astout@hervormdambacht.nl

Bart Voordendag

Diaken

Mail: bvoordendag@hervormdambacht.nl
.

Martin Verhoeve

Diaken

Mail: mverhoeve@hervormdambacht.nl

Frank Schaap

Diaken

Mail: fschaap@hervormdambacht.nl

Ouderling-Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.​

Jan Bijsterbosch

Kerkrentmeester

Mail:
jbijsterbosch@hervormdambacht.nl

Chris Berger

Kerkrentmeester

Mail: cberger@hervormdambacht.nl

Henk Stolk

Kerkrentmeester

Mail: hstolk@hervormdambacht.nl

Huib Nelisse

Kerkrentmeester

Mail: hnelisse@hervormdambacht.nl