Kerkdiensten

Preekrooster 

Het preekrooster vindt u in de agenda.

327437566 3327705827477629 3258616788897287913 n

Kerk TV

In de Dorpskerk worden de diensten opgenomen met beeld en geluid, en uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Deze opnamen blijven gedurende 12 maanden beschikbaar. Bij het maken van de opnamen hiervan proberen we een evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de aantrekkelijkheid van de beelden voor de kijkers. Het door de kerkenraad goedgekeurde protocol dat hiervoor geldt is te vinden in het downloadcentrum.

Fijn dat u onze kerkdiensten via internet meebeleeft. Maakt u regelmatig gebruik van de livestream, overweegt u dan een donatie op NL54 RABO 0155 1562 09 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. kerk TV Dorp. Ons ANBI-nummer is RSIN 824094360. Uw giften stellen ons ook in staat de techniek stapje voor stapje te verbeteren. Alvast hartelijk dank en gezegende diensten.

Diensten op zondag

De dienst op zondag
In de Dorpskerk komen we op zondag bij elkaar om 10 uur en om 17 uur.
De kerkdiensten zijn uiteraard online te volgen.

Liederen
We zingen graag Psalmen (NB)  en Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken (1973) en daarnaast worden verschillende andere bundels gebruikt.
Liederen worden op de beamer geprojecteerd waardoor boekjes in principe niet nodig zijn.

Collecte
Er worden vier collecten gehouden.

Oppas
Voor kinderen van 0-4 is er kinderoppas geregeld.
Tijdens de morgendienst maken we gebruik van de Dorpskamer (Dorpsstraat 104a). 

Kinderkerk
Tijdens de morgendienst is er wekelijks Kinderkerk voor kinderen in groep 1 tm 4 en om de week voor kinderen in groep 5 en 6.

Formulieren
We maken in de diensten gebruik van formulieren uit de aanvulling bij het Dienstboek Protestantse Kerk ‘met het oog op de gereformeerde liturgie’.

Ontmoeting na de dienst
Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten achter in de kerk onder het genot van koffie, thee of limonade.